แปลภาษา รับแปลงาน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสาร แปลภาษา งานแปล รับแปลภาษาทุกภาษา แปลเอกสารด่วน รับแปลทุกภาษา เอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ แปลด่วน เอกสารราชการ ล่าม จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ รับทำวีซ่า รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย แปลภาษาไทย-อังกฤษ,แปลภาษา แปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ เอกสารราชการ รับแปลภาษาด่วนทุกภาษา


ศูนย์แปลภาษานานาชาติ
CentralWorld Translation & Visa
(Translation and Visa Center Service)

แปลเอกสาร แปลภาษา แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาเกาหลี แปลภาษาจีน แปลภาษาไทย-อังกฤษ แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
 

ยินดีต้อนรับ ศูนย์แปลภาษานานาชาติ CentralWorld Translation & Visa                                                                                      Tel              :    02-153-2630
(Translation and Visa Center Service)                                                                                                                                              Fax             :    02-153-2630
Tas ID No. 2-7820-9872-5                                                                                                                                                                     Hot line      :    087-936-0355


ศูนย์แปลภาษานานาชาติ CentralWorld Translation & Visa
(Translation and Visa Center Service)

 

ศูนย์แปลภาษานานาชาติ CentralWorld Translation & Visa
บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท รับแปลภาษา คุณภาพสูง ราคาย่อมเยา
 
รับแปลเอกสารโดยนักแปลเจ้าของภาษา รับแปลเอกสารราชกาพร้อมรับรองการแปล เพื่อนำไปใช้ขอ VISA รับรองลงลายมือชื่อโดยทนาย โนตารี่ พับลิค (Notary Public) เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ รับแปลภาษา และนำไปลงในไฟลล์อิลาส (ai.),  โดยผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านการแปล,  บริการแปลจดหมายรัก, แปลบทภาพยนตร์ คู่มือการใช้งาน, จดหมายติดต่อธุรกิจ, การค้าการลงทุน, การบริหารจัดการ, อุตสาหกรรม, บทความคอมพิวเตอร์, ข่าวสาร, บทความวิชาการ,  และบริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองโสด, สูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบรับรองสถานภาพ, ใบรับรองสถานที่เกิด, ทะเบียนสมรส, ใบสำคัญการหย่า, ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น, ปริญญาบัตร, จดหมายส่วนตัว, จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ, เอกสารการจดทะเบียนการค้า

 

 บริการจัดส่งเอกสารให้ฟรี บริการจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ EMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
มีตราประทับรับรองคำแปล ( Certified correct translation )
ราคาอาจมีการยืดหยุ่นได้ แล้วแต่ลักษณะเนื้อหาของงาน ปฎิทิน
October 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
อัตราแลกเปลี่ยน
ข่าวหุ้น Money Channel